Doradztwo żywieniowe zwierząt gospodarskich

Żywienie zwierząt jest najbardziej kosztownym elementem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Dlatego w największym stopniu decyduje o rentowności produkcji. Błędy żywieniowe - prócz swych oczywistych następstw, jak pogorszenie wyników produkcyjnych, mogą skutkować różnego rodzaju chorobami metabolicznymi. Prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej nie jest rzeczą łatwą. W praktyce hodowca nie jest w stanie samodzielnie, bez analiz surowców paszowych i specjalistycznych programów, w 100% prawidłowo żywić swoich zwierząt.

Dlatego oferujemy Państwu pomoc w żywieniu Waszych zwierząt.

Nasz specjalistyczny serwis żywieniowy obejmuje:

  • wizyty na fermie
  • pomoc w „prowadzeniu” stada, nie tylko pod kątem żywieniowym, ale też zootechnicznym
  • bilansowanie dawek pokarmowych dla bydła i trzody chlewnej w oparciu o niemiecki normy żywienia DLG, przy pomocy programu Hybrimin
  • analizy chemiczne pasz treściwych i objętościowych
  • analizy struktury TMR-u na sitach „pensylwańskich”
  • analiza strawności masy pokarmowej na sitach „kałowych”
  • szybka analiza poziomu mocznika w mleku (przeprowadzana na miejscu w gospodarstwie)
  • szybka analiza poziomu ciał ketonowych we krwi (ocena stopnia zagrożenia ketozą)