Parazytologia

 • badanie parazytologiczne kału zwierząt towarzyszących, egzotycznych oraz gospodarskich (preparat bezpośredni, flotacja oraz sedymentacja)
 • diagnostyka i terapia chorób powodowanych przez ektopasożyty (np. nużyca, świerzb)
 • odrobaczanie zwierząt :
   • psów i kotów
   • zwierząt futerkowych
   • zwierząt egzotycznych
   • przeżuwaczy
   • koni
   • trzody chlewnej
   • drobiu

Dzięki badaniu parazytologicznemu kału możemy wykluczyć lub potwierdzić obecność endopasożytów u zwierząt. Umożliwia ono także dokładną identyfikację pasożytów, co stanowi podstawę do wyboru odpowiednich leków przeciwpasożytniczych.