Profilaktyka chorób zwierząt domowych i gospodarskich

Powszechnie wiadomo, że "lepiej zapobiegać niż leczyć" dlatego zajmujemy się nie tylko terapią chorób zwierząt, ale także ich profilaktyką. Podstawę profilaktyki chorób zakaźnych stanowią okresowe szczepienia ochronne. Dzięki systematycznemu monitorowaniu zdrowia naszych zwierząt możliwe jest wczesne rozpoznanie wielu chorób, których terapia w zaawansowanym stadium jest znacznie trudniejsza. Często ustalenie statusu epizootycznego stada bydła czy trzody chlewnej jest kluczowe dla dalszego postępowania w danym gospodarstwie.

W ramach profilaktyki chorób i monitorowania stanu zdrowia zapewniamy:

  • szczepienia ochronne psów, kotów i królików
  • szczepienie przeciwko wściekliźnie (przypominamy, że dla psów jest to
  • szczepienie obowiązkowe)
  • szczepienia ochronne dla gołębi
  • szczepienia ochronne dużych zwierząt - koni, bydła i trzody chlewnej
  • okresowe odrobaczanie
  • zwierząt towarzyszących i gospodarskich
  • okresowe badania krwi, moczu i kału
  • ustalenie i monitoring statusu epizootycznego stad bydła i trzody chlewnej